2015-09-01 13:45:00

Izvannastavne aktivnosti 2017./2018.

 

 

Naziv:

Voditelji:

Učenici:

Kreativna radionica

Daniijela Klasan Dvorski

Vesna Sobol Mihalić

Maja Sanković

Alenka Iskra Princ

1.- 4. r.

Mladi knjižničari

Ksenija Sobotinčić Štropin

5.- 8. r.

Lutkarsko scenska grupa

Anamaria Hajdinjak

5.- 7. r.

Web dizajneri

Ivona Novak

5.- 8. r.

Robotika

Andrija Novaković

5.- 8. r.

Vršnjačka medijacija

Biljana Delić

7. r

Vjeronaučna grupa

Ana Ribarić

5.- 8. r.

Sportska grupa

Miran Maržić

5.- 8. r.

Likovna grupa

Jadranka Herceg

4.- 7. r.

Eko patrola

1.- 8. r.

Mladi biolozi

Ana Poropat Janković

5.-8. r.

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Klana"