2021-01-07 16:06:08

UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE - PRIJAVE

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika

rođene od 1. travnja 2014. do 31.ožujka 2015. godine

te roditelji  djece kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini

da pristupe OBAVEZNIM PRIJAVAMA u osnovnoj školi najbližoj mjestu prebivališta / boravišta.

Prijave će se vršiti putem maila i telefonskim putem

 od 25. do 29. siječnja 2021.  (telefonski pozivi od 9,00 do 14,00 sati)

Mail adresa psihologinje Biljane Delić je: psihologinjab@gmail.com

Broj telefona : 098 968 29 23

Prijava obavezno treba sadržavati sljedeće:

  • Ime i prezime djeteta, OIB djeteta
  • Adresu prebivališta ili boravišta djeteta
  • Informaciju radi li se o djetetu s teškoćama u razvoju – radi pravovremenog utvrđivanja je li djetetu potrebna programska i dodatna profesionalna pomoć odnosno radi pravovremene odluke o potrebi odgode upisa u prvi razred za jednu školsku godinu
  • Adrese elektronske pošte i brojevi telefona / mobitela oba roditelja

 

Prilikom prijava roditelji će dobiti potrebne informacije o daljnjem tijeku upisnog postupka: 

termin psihologijskog testiranja djeteta u školi i vrijeme liječničkog pregleda u školskoj ambulanti.

Iste će biti objavljene na web stranici OŠ Klana.

Informacije o prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole  i o privremenom oslobađanju  obveze upisa u prvi razred osnovne škole – nalaze se dolje, u rubrici „Opširnije“. Priloženi su obrasci za prijevremeni upis i privremeno oslobađanje.

Također se nalaze informacije za roditelje  koji žele upisati dijete u školu drugog upisnog područja – koja nije vezana uz mjesto prebivališta ili boravišta.

1.) Prijevremeni upis 

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta rođenog od 01. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine mogu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u  Popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole Primorsko-goranske županije. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. ožujka 2021. godine pismenim putem na adresu Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Riva 10, Rijeka iii elektronskom poštom na adrese meri.varga@pgz.hr, ognjen.simic@pgz ili ingrid.mrdien@pgz.hr.

Uz obrazloženi zahtjev roditelji/staratelj prilažu:

preslike osobne iskaznice oba roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta odnosno boravišta, mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom  stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program.

Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji odnosno skrbnik/ca upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.

 

2.) Privremeno oslobađanje obaveze upisa u prvi razred osnovne škole

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od obveze upisa u I. razred osnovne škole.

Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško ostećeno ili sa višestrukim teškoćama u razvoju odnosno koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi iii pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od obveze upisa u I. razred osnovne škole.

Zahtjev se predaje pismenim putem Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10 iii elektronskom poštom na adrese meri.varga@pgz.hr, ognien.simic@pgz iii ingrid.mrdien@pgz.hr.

Uz zahtjev roditelji prilažu:

preslike osobnih iskaznica oba roditelja, iii potvrde o promjeni mjesta prebivališta odnosno boravišta, medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja, rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu socijalne skrbi iii pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći.

Upravni odjel donosi rješenje o privremenom oslobađanju od obveze upisa u prvi razred osnovne škole na temelju prijedloga stručnog povjerenstva PGŽ-a na razdoblje od jedne školske godine iii dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja.

3.) Upis u školu drugog upisnog područja

Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom području aka to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno aka upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, iii se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna iii fizička osoba. 

Preporuka je obaviti procjenu spremnosti djeteta za školu u školi kojoj dijete pripada po mjestu prebivališta / boravišta a zatim se upisati u odabranu školu.

Za sve informacije možete se obratiti

Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje putem telefona

354-448, 354-115 iii 354-484

odnosno na gore navedene adrese elektronske pošte.

 


Osnovna škola "Klana"