2020-11-04 11:04:28

Tijek zapošljavanja

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Osnovne škole „Klana“ www.osklana.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole „Klana“, Klana te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na webstranici Osnovne škole „Klana“ www.os-klana.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“.

 

Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom  s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor  objavit će se  na mrežnoj stranici Osnovne škole „Klana“ www.os-klana.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici  „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM I RANG LISTA

 

 

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole„Klana“ www.osklana.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. 


Osnovna škola "Klana"