2020-09-17 14:05:19

Školska liječnica

Poštovani roditelji!

Od početka rujna 2020. za učenike Osnovne škole „Klana“ nadležna je školska liječnica Nataša Fugošić Lenaz,dr.med.spec. školske medicine koja djeluje na istoj lokaciji u Matuljima, Dalmatinskih brigada 30 b. Tel. kontakt je 051/554 -123.


Osnovna škola "Klana"