2020-09-06 14:37:22

Mala pravila

  • Molimo roditelje da prije dolaska u školu svakoga jutra djetetu izmjere temperaturu. U slučaju temperature i/ili respiratornih smetnji, učenik ne može doći u školu, već roditelj treba kontaktirati liječnika i obavijestiti školu.

Osnovna škola "Klana"