2020-03-17 13:36:59

Nova e-mail adresa

Poštovani,

zbog trenutnih poteškoća u funkcioniranju elektronske pošte na domeni skole.hr privremeno smo otvorili novi e - mail račun kako bi komunikacija bila nesmetana. 

Novi e-mail kontakt: skole.osklana@gmail.com


Osnovna škola "Klana"