2020-03-10 11:17:34

Djevojčice u STEM - u

Djevojčice u STEM - u naziv je natjecanja na razini Hrvatske u kojoj se natječu upravo djevojčice. Natjecanje je ekipno, a obuhvaća četiri predmeta iz STEM područja: Matematika, Fizika, Bioloija i Kemija. Ove godine natjecale su se učenice 7. i 8. razreda: Ariana Gauš, Rebeka Grgurić, Petra Šljivić i Lana Hlaban. 


Osnovna škola "Klana"