2019-11-13 10:59:00

Čakavčići pul Ronjgi

Naši učenici znaju kako je važno njegovati specifičnosti svoga kraja. Zato su se lako upustili u avanturu stvaralačkog izražavanja na čakavštini. I kad su već zaboravili na svoje radove, dobili smo obavijest o nagrađenim učenicima.

Nagrađeni učenici:
Druga nagrada 5.-8. razred:
LAURA VALENČIĆ, Pruliće na Liscu, mentorica: Anamaria Rubinić
Treća nagrada 1.-4. razred:
KAROLINA MRVČIĆ, Palenta, mentorica: Alenka Iskra Princ
Grupna nagrada:
Drugi razred, VITA VLAŠE, LUCIJA ZUBALJ, NIKA BUSINELLO, TAMARA ŠTEMBERGER, LORI ŠNAJDAR, LENA GAJICA, BANJAMIN SIMČIĆ, NIKA RASPOR, IRA MARIĆ, PAULO RASPOR, mentorica: Tea Jotić.
A naslovnicu "Čakavčića pul Ronjgi" krasi likovni rad naše učenice LANE SERŠIĆ, mentorica: Jadranka Herceg.
Čestitamo našim učenicima i njihovim mentorima! 

Jučer su u Osnovnoj školi Brešca sudjelovali na predstavljanju 25. zbirke "Čakavčići pul Ronjgi"! 


Osnovna škola "Klana"